Aktuelnosti
Aktuelnosti
Predstavnici Agencije na panel diskusiji “Racionalizacija postupka akreditacije studijskih programa (klasteri studijskih programa)”
U okviru 26. Ljetnog Univerziteta u Tuzli, LJUT 2021., u organizaciji Centrar za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Tuzli, u srijedu, 23.06.2021. godine, organizovana je panel diskusija na temu “Racionalizacija postupka akreditacije studijskih programa (klasteri studijskih programa)”.  Tim povodom predstavnici ovog univerziteta predstavili su prijedlog provođenja akreditacije studijskih programa koji se izvode na Univerzitetu u Tuzli, po principu grupisanja studijskih programa u klastere.
 
Ovaj događaj, koji je pored učesnika iz Bosne i Hercegovine, okupio i predstavnike visokoškolskih ustanova i stručnjaka iz oblasti osiguranja kvaliteta Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije,  bio je prilika da se otvoreno razgovara o različitim pristupima akreditacije studijskih programa, kao i predloženim modelima koje je pripremio Univerzitet u Tuzli.
 
Ljetni Univerzitet u Tuzli, ove godine organizovan u hibridnom modelu, održan je u periodu od 21.-25.06.2021. godine, sa mnoštvom tema i učešće međunarodnih i domaćih učesnika.