Aktuelnosti
Aktuelnosti
HEA u posjeti NAKVIS-u u Ljubljani
Ljubljana, 02.12.2021.godine – Direktor Agencije za razvoj visokog oobrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, prof. dr Enes Hašić sa zamjenicima Irenom Šiškom i Stevom Škrbićem boravili su u radnoj posjeti  Nacionalnoj agenciji Slovenije za kvalitet u visokom obrazovanju (NAKVIS)  gdje su razgovarali sa direktorom dr Franci Demšarom i saradnicima.
 
Tema susreta bila je razmjena iskustava i dobrih praksi u procesima osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju, modeli institucionalne i akreditacije studijskih programa u Sloveniji i Bosni i Hercegovini.
 
Tokom sastanka razmatrani su i drugi modeli bilateralne saradnje, a posebno su dogovoreni modaliteti razmjene stručnjaka za akreditaciju i dalje unapređenje saradnje između dvije agencije.