Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sastanak sa AZVO
Zagreb, 01.12.2021.godine – Delagacija Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, direktor, prof. dr Enes Hašić i zamjenici direktora Stevo Škrbić i Irena Šiško razgovarali su u Zagrebu sa direktoricom Agencije za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske (AZVO), prof. dr Jasminom Havranek i saradnicima.
 
Tokom sastanka razmijenjene su informacije o sistemima osiguranja kvaliteta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te je razgovarano o mogućnostima saradnje na projektima u oblasti osiguranja kvaliteta i drugim modalitetima bilateralne saradnje.