Aktuelnosti
Aktuelnosti
HEA u posjeti Apeironu
Banja Luka, 11.01.2022.godine – Direktor Agencije za razvoj visokog oobrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, prof. dr Enes Hašić sa zamjenikom Stevom Škrbićem boravili su u radnoj posjeti  Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banjoj Luci  gdje su razgovarali sa rektorom prof. dr Sanelom Jakupovićem i direktorom doc.dr Sinišom Aleksićem.
 
Tema susreta bila je razmjena informacija o procesima osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju, modeli institucionalne i akreditacije studijskih programa.
 
Tokom sastanka razgovarano je  o procesima akreditacije i reakreditacije, unutrašnjem  i vanjskom osiguranju kvaliteta te standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja kao i izazovima s kojima se susreću visokoškolske institucije, ali i  nadležne agencije za provođenje eksterne evaluacije.