Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sastanak u Ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona
Tuzla, 30.03.2022.godine - Na poziv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona  i aktivističkog pokreta "Karton revolucija"  direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta prof. dr Enes Hašić i zamjenik direktora Stevo Škrbić učestovali su na radnom sastanku u Tuzli.
 
Tema sastanka odnosila se na postupke akreditacije visokoškolskih ustanova sa područja Tuzlanskog kantona, oduzimanje licence, kao i druga pitanja iz ove oblasti.