Aktuelnosti
Aktuelnosti
Redovni dvomjesečni sastanak CEENQA-e
Na online sjednici Upravnog odbora CEENQA, održanoj 11.05.2022.godine,  razgovaralo se između ostalog o pripremi Generalne skupštine CEENQA i radionice koja će biti održana u Istanbulu 23 i 24.09.2022. godine. Domaćin  Skupštine biće EPDAD - (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ) akreditaciono tijelo za evaluaciju i akreditaciju obrazovnih programa Republike Turske. Upravni odbor je načelno s EPDAD-om dogovorio prijedlog Programa Skupštine i radionice. Konačan raspored će biti odlučen na sljedećoj sjednici Odbora planiranoj za 15.07. u Ljubljani. Tema GA i WS je Nezavisnost QA agencija i autonomija univerziteta.
 
Odbor je takođe usaglašavao program sljedećeg dvomjesečnog sastanka te raspravljao o zahtjevu Turske agencije ECZAKDER koja vrši akreditaciju u oblasti farmacije za punopravno članstvo u CEENQA. Podnosilac zahtjeva će biti pozvan da se  na narednoj sjednici Odbora  predstavi  prigodnom prezentacijom, a konačna odluka o članstvu biće donesena na Generalnoj skupštini.