Aktuelnosti
Aktuelnosti
Saglasnost UO na nacrt Instrukcije
Banjaluka, 21.06.2022.godine – Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održao je 5. sjednicu u Banjaluci.
 
Na sjednici, kojоm je predsjedavao prof. dr Suad Kunosić, predsjednik UO, data je saglasnost na nacrt Instrukcije o metodološkim okvirima i principima regulacije akeditacije studijskih programa I i II ciklusa. Nacrt Instrukcije izradila je Radna grupa sastavljena od tri službenika Agencije, tri člana UO Agencije, a koji su ujedno i predstavnici visokoškolskih ustanova, te tri predstavnika nadležnih obrazovnih vlasti, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona Sarajevo i Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske. Kako je zaključeno, nacrt Instrukcije biće poslan nadležnim obrzovnim vlastima radi javnih konsultacija u trajanju do 30. septembra.
 
Članovi UO informisani su o predstojećem sastnaku sa predstavnicima nadležnih obrazovnih vlasti na temu unapređenja postupaka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa.