Aktuelnosti
Aktuelnosti
Radni sastanak sa nadležnim obrazovnim vlastima
Banjaluka, 21.06.2022. godine – Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) organizirala je radni sastanak sa nadležnim obrazovnim vlastima s ciljem unapređenja postupaka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Herecegovini.
 
Učesnike sastanka pozdravili su predsjednik UO, prof. dr Suad Kunosić i direktor Agencije, prof. dr Enes Hašić.
 
Tokom sastanka  direktor Agencije, prof. dr Enes Hašić, predstavio je Informaciju o akreditaciji visokoškolskih  ustanova i studijskih programa  u Bosni i Heregovini, s prijedlozima o načinu rješavanja problema, a  koja je izrađena na osnovu dosadašnih iskustava u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa s cijem da ukaže na neke probleme i najvažnija sporna pitanja u ovim postupcima, kao i načine njihovog rješavanja.
 
Takođe je predstavljen i nacrt dokumenta Instrukcija o metodološkim okvirima i principima regulacije akeditacije studijskih programa I i II ciklusa, a koji je pripremila Radna grupa, sastavljena od predstavnika Upravnog odbora, službenika Agencije, ministarstava obrazovanja i Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske.
 
Kako je naglašeno, ovom Instrukcijom stvara se osnova da se  postupak akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini uskladi na cijelom području Bosne i Hercegovine,  prvenstveno po pitanju definisanja ključnih segmenata postupka, modeli akreditacije studijskih programa, rok trajanja rješenja o akreditaciji, ishodi akreditacije i njihove posljedice i dr. Nadležne obrazovne vlasti u skladu sa svojim nadležnostima donose odredbe po pitanju regulisanja postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa 1. i 2. ciklusa. Nacrt Instrukcije biće poslan nadležnim obrazovnim vlastima radi javnih konsultacija u trajanju do 30. septembra.
 
Događaj u Banjaluci okupio je predstavnike Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, kantonalnih ministarstava obrazovanja, Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine  i Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske. U radu sastanka učestvovali su i članovi Upravnog odbora Agencije.