Aktuelnosti
Aktuelnosti
Javne konsultacije
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta dostavila je nadležnim obrazovnim vlastima u BiH prednacrt dokumenta Instrukcija o metodološkom okviru i principima za regulisanje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa 1. i 2. ciklusa studija u Bosni i Hercegovini”, radi dostavljanja sugestija i prijedloga za unapređenje navedenog dokumenta.
 
Predmetni dokument je rezlutat petomjesečnog rada Radne grupa za izradu dokumenta “Model i postupci sistemske akreditacije”,  sastavljene od predstavnika Upravnog odbora, službenika Agencije, nadležnih obrazovnih vlasti, Hercegovačko-neretvanskog i Sarajevskog kantona te Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske.
 
Rok za dostavljanje komentara i sugestija  je 30.septembar 2022.godine
 
Prednacrt Instrukcije