Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
Seminar o ulozi studenata u reformi visokog obrazovanja i osiguranju kvaliteta, Banjaluka, 29.-31.03.2012. godine

29.3.2012

Seminar o ulozi studenata u reformi visokog obrazovanja i osiguranju kvaliteta, Banjaluka, 29.-31.03.2012. godine

Seminar o ulozi studenata u reformi visokog obrazovanja i osiguranju kvaliteta, Banjaluka, 29.-31.03.2012. godine
29.3.2012. 13:16
29.3.2012. 13:23
29.3.2012. 13:30
29.3.2012. 13:30