Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
Posjeta ambasadora Austrije Agenciji, 17.04.2012. godine
Ambasador Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, Donatus Koeck posjetio je Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) gdje se sastao sa rukovodstvom Agencije.

17.4.2012

Posjeta ambasadora Austrije Agenciji, 17.04.2012. godine

Posjeta ambasadora Austrije Agenciji, 17.04.2012. godine
Ambasador Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, Donatus Koeck posjetio je Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) gdje se sastao sa rukovodstvom Agencije.
17.4.2012. 8:39
17.4.2012. 8:39
17.4.2012. 8:41
17.4.2012. 8:41