Stručnjaci - predstavnici privrede i prakse

Napomena:
Više informacija o stručnjacima predstavnicima svih kategorija možete dobiti klikom na ime i prezime stručnjaka ili možete direktno kontaktirati službe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine putem telefona  +387 51 430 510 ili slanjem upita na email  info@hea.gov.ba  
  Ime Prezime Institucija zaposlenja/ Naučna oblast
1 Adem Čamdžić JU Gimnazija "Dr Mustafa Kamarić" Gračanica/ Prorodne
2 Adlija Čaušević Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske
4 Ammar Miraščija Ministarstvo civilnih poslova BiH/ Humanističke
5 Borko  Sorajić Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Biotehničke
6 Božo Vukoja Revident d.o.o. Grude/ Društvene
8 Dževad Bašić Norfish Blagaj d.o.o. Mostar/ Društvene
9 Dževad Šabić Vanjskotrgovinska komora BiH/ Društvene
10 Edin Jahić Technopolis, Sarajevo/ Društvene
11 Emir Nuhanović Sarajevska filharmonija/ Umjetničke
12 Esad Bajramović Univerzitet u Bihaću/ Tehničke
13 Fethi Silajdžić Enova d.o.o. Sarajevo/ Tehničke
14 Fikret Šemšić Energoinvest, Sarajevo/ Tehničke
15 Fuad Mujagić BI production/ Tehničke
16 Gordan Prskalo Sveučilište u Mostaru/ Tehničke
17 Halid Žigić Evropski univerzitet u Brčlom, Tehnički fakultet/ Tehničke
19 Ilija Rozić Sveučilište u Mostaru/ Prirodne
20 Izudin Kapetanović "Solana" d.o.o. Tuzla/ Tehničke
21 Jasmina Berbić Univerzitet u Tuzli/ Društvene
22 Jasna Hivziefendić Univerzitet u Tuzli/ Tehničke
23 Josip Đogić Aluminij - Mostar/ Tehničke
24 Midhat Jašić Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke
26 Milimir Lojović Visoka škola za turizam i hotelijerstvo, Trebinje/ Prirodne
27 Mira Bera Zavod za obrazovanje odraslih Banja Luka/ Tehničke
28 Mirza Bišćević Klinički centar Sarajevo- Klinika za ortopediju/ Medicinske
29 Mladen Mimica Klinika za unutarnje bolesti Sveučilišne bolnice Mostar/ Medicinske
30 Muhidin Mujačić Procom d.o.o. Gračanica/ Tehničke
31 Nermina Zaimović-Uzunović Univerzitet u Zenici/ Tehničke
32 Nikola Sarić Veterinarski Institut BanjaLuka/ Biotehničke
33 Ramo Kurtanović Univerzitet u Zenici/  Prirodne
34 Ramzija Cvrk Vegafruit d.o.o. Brijesnica Mala, Doboj Istok/ Tehničke
35 Ranko Renovica  Jahorina osiguranje - Pale/ Tehničke
36 Samir Zuparević JP BH Pošta Travnik/ Društvene
37 Sanja Hajdukov Samostalni konsultant/ Društvene
38 Saša Hajdukov Elektrodistribucija Tuzla/ Tehničke
39 Šemsudin Džeko Turistička zajednica kantona Sarajevo/ Društvene
40 Snežana Mrđa - Badža Urbanistički zavod RS a.d. Banja Luka/ Tehničke
41 Stjepo Pranjić Otvoreni univerzitet Apeiron Travnik/ Društvene
42 Tarik Haverić Univerzitet u Zenici/ Društvene
43 Veljko Đukić Univerzitet Aperion Banja Luka/ Tehničke
44 Zlatan Mulabegović Net-pro d.o.o. Tuzla/ Tehničke
45 Zlatko Udovičić Univerzitet u Sarajevu/ Prirodne
46
Amira Brkić Solana d.d. Tuzla/ Biotehničke
47
Asmir Butković Agencija za policijsku podršku, Ministarstvo sigurnosti BiH/ Tehničke
48
Biljana Đukić JZU Dom Zdravlja Banja Luka/ Medicinske
49 Boris Ćurković Univerzitet u Tuzli, Kabinet Rektora/ Tehničke
50
Boško Borojević EIB Internationale a.d./ Tehničke
51
Darko Pavlović ADS/ Društvene
52
Duljko Hasić Vanjskotrgovinska komora BiH-Institut za edukaciju/ Društvene
53
Edin Ibrahimpašić "Bihaćka pivovara" dd/ Biotehničke
54
Faruk Unkić InfoTeh d.o.o. Tešajn/ Tehničke
55
Haris Muhić Svjetski Univerzitet. Servis -SUS/ Tehničke
56
Ilija Šušić UPS Banja Luka /Fakultet za informacione tehnolog i dizajn/ Tehničke
57
Marija Milić Dnevi list "EuroBlic"/ Društvene
58
Miroslav Landeka Ured za odnose s javnošću grada Mostara/ Društvene
59 Muhamed Alić Finkom d.o.o. Tuzla/ Tehničke
60
Nedim Čaušević Institut za certificiranje sistema u Sarajevu/ Društvene
61
Senada Karajbić Fakultet za tjelesni odgoj i sport i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli/ Društvene
62
Slavko Vukić Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske, Odžak/ Biotehničke
63
Ševal Đulović Solana dd Tuzla/ Tehničke
64
Valerij Obradović "RASCO BH" d.o.o./ Tehničke
65
Veljko Ikanović Vrhovni sud RS/Društvene
66 
Asmir Crnkić Rukovodilac BBI Banka, Sanski Most
67 
Danijela Rakonjac Gradska uprava Grada Banja Luka
68 
Daria Duilović
MPC – Sektor za obrazovanje
69 
Dijana
Ilišević
M-tel
70 
Dragana Ratković
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS
71
Edin Osmanović
ZD Rudnici Kreka u Tuzli
72 
Enver
Zulić
Pododjel za javne objkete, Vlada Brčko Distrikta
73 
Haris
Agić
Pedagoški Zavod Tuzla i Univerzitet u Tuzli
74 
Sabahudin
Hadžialić
Università telematica internazionale Uninettuno, Jan Dlugosz University
75 
Sakib
Jusić
JP EP BiH podružnica, ED Zenica
76 
Stjepan
Skoko
Galerija Mostar, ALU Sveučilište u Mostaru
77 
Suad
Gačo
Kantonalna bolnica Bihać
78
Venera
Simonović
Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo
79
Almir
Badnjević
Internacionalni Burč univerzitet/ Tehničke
80
Asja
Gojačić
Institut za patologiju i citologiju sa humanom genetikom/ biomedicina i zdravstvo
81
Dragana
Dilber Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja/ Društvene
82
Dženan
Omanović
Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja/ Tehničke
83
Enes
Dedić
Univerzitet u Bihaću/ Društvene
84
Gordana
Višekruna
Privredna komora RS/ Društvene
85
Jelena
Starčević
Panevropski univerzitet APEIRON/ Društvene
86
Kristina
Bobrek Macanović
Telekomunikacije RS a.d./ Društvene
87
Ljubiša
Mićić
Univerzitet u Banjaluci/ Društvene
88
Marija
Naletilić
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje/ Humanističke
89
Mirta
Mandić Martinović
Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja/ Društvene
90
Nenad
Marković
Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Društvene
91
Stevo
Škrbić
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS/ Društvene
92 Anes Hadžiomerović JU Druga gimnazija Mostar/Prirodne - Matematika
93 Alma Hadžiselimović JU Osnovna škola "Tušanj" Tuzla/Hzmanističke - Engleski jezik i književnost
94 Marina Novković JU OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“, Banja Luka - Društvene/Engleski jezik
95 Nataša Jovišić JU OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“, Banja Luka - Društvene/Razredna nastava
96 Ana Luburić Društvene/Međunarodni odnosi
97 Marko Antonio Brkić Društvene/Religijska pedagogija
98 Amila Ćiber Društvene/Pravo
99 Monija Malešević Društvene/Novinarstvo
100 Mirzo Selimić Društvene/Kriminalistika
101 Jelena  Gigović Društvene/Ekonomija
102 Emina Boškailo Prirodne/Hemija