Adlija Čaušević

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet

NAUČNA OBLAST:

Medicinske nauke/Farmacija

OBUKE:

 

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: