Ilija Rozić

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

Sveučilište u Mostaru

NAUČNA OBLAST:

Prirodne nauke/Biologija i ekologija

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 07.09.2010. godine
  • Praktična obuka - Mostar, 16.02.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA:

  •  Član komisije za akreditaciju Nezavisnog univerziteta Banja Luka