Izudin Kapetanović

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

"Solana" d.o.o. Tuzla, Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike

NAUČNA OBLAST:

Tehničke nauke/Energetska elektrotehnika

OBUKE:

 

UČEŠĆE U KOMISIJAMA:

  •  Član komisije za akreditaciju Univerziteta u Istočnom Sarajevu