Mladen Mimica

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

Klinika za unutarnje bolesti Sveučilišne bolnice Mostar

NAUČNA OBLAST:

Medicinske nauke/Medicina

OBUKE:

 

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: