Nikola Sarić

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

Veterinarski Institut Banja Luka

NAUČNA OBLAST:

Biotehničke nauke/Veterninarstvo

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 07.09.2010. godine
  • Praktična obuka - Banja Luka, 21.12.2010. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: