Ranko Renovica

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

Jahorina osiguranje - Pale

NAUČNA OBLAST:

Tehničke nauke

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 06.09.2010. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: