Emina Džaferović

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet; Filozofski fakultet (I ciklus studija)

NAUČNA OBLAST:

Prirodne nauke; Humanističke nauke/Fizika; Romanistika

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 06.09.2010. godine
  • Praktična obuka - Sarajevo, 18.01.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: