Adis Muminović
VISOKOŠKOLSKA USTANOVA :
 
Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet
 
NAUČNA OBLAST: 
 
Tehničke nauke/Mašinstvo
 
OBUKE:
 
Teoretsko-praktična obuka – Sarajevo, 09.07.2015.

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: