Amila Ćiber
 
VISOKOŠKOLSKA USTANOVA :
 
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Pravni fakultet
 
NAUČNA OBLAST:
 
Društvene nauke/Pravo
 
OBUKE:
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: