Jasmin Šutković
 
VISOKOŠKOLSKA USTANOVA :
 
Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
 
NAUČNA OBLAST:
 
Prirodne nauke/Biologija
 
OBUKE:
 
Teoretsko-praktična obuka – Banja Luka, 27.05.2015.
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: