Ljubica Janjetović
 
VISOKOŠKOLSKA USTANOVA :
 
Univerzitet u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu
 
NAUČNA OBLAST:
 
Humanističke nauke/Drama
 
OBUKE:
 
Teoretsko-praktična obuka – Banja Luka, 28.05.2015.
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: