Boris Ćurković
 
INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:
 
Univerzitet u Tuzli, Kabinet Rektora
 
NAUČNA OBLAST:
 
Tehničke nauke/Elektrotehnika
 
OBUKE:
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: