Miroslav Landeka
 
INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:
 
Ured za odnose sa javnošću grada Mostara
 
NAUČNA OBLAST:
 
Društvene nauke/Žurnalistika
 
OBUKE:
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: