Valerija Obradović
 
INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:
 
„RASCO BH“ d.o.o.
 
NAUČNA OBLAST:
 
Tehničke nauke/Mašinstvo
 
OBUKE:
 
Teoretsko-praktična obuka – Banja Luka, 27.05.2015.
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: