Veljko Ikanović
 
INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:
 
Vrhovni sud RS
 
NAUČNA OBLAST:
 
Društvene nauke/Pravo
 
OBUKE:
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: