Komunikološki koledž "Kapa Fi" Banja Luka
Vojvođanska 2

78000 Banja Luka

Rok važenja akreditacije Komunikološkog koledža „Kapa Fi“ Banja Luka je 5 godina

POSTUPAK AKREDITACIJE

  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komsije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji Komunikološkog koledža Kapa FI Banja Luka
  4. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH