Univerzitet u Zenici

Fakultetska 3

72000 Zenica

Rok važenja akreditacije Univerziteta u Zenici je 5 godina

POSTUPAK AKREDITACIJE

  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komsije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji Univerziteta u Zenici
  4. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH