Univerzitet u Bihaću

Pape Ivana Pavla II 2/II

77000 Bihać

Rok važenja akreditacije Univerziteta u Bihaću je 5 godina

POSTUPAK AKREDITACIJE

  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komsije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji Univerziteta u Bihaću
  4. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH