Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini

Mije Keroševica Guje 3

75000 Tuzla

Rok važenja akreditacije Američkog univerziteta u BiH je do 26.11.2021.

 

POSTUPAK AKREDITACIJE