JU Visoka medicinska škola Prijedor
Nikole Pašića 4A, 79101 Prijedor
 
Rok važenja akreditacije JU Visoke medicinske škola Prijedor je 5 godina
 
POSTUPAK AKREDITACIJE 
 
  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komisije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji
  4. Rješenje o akreditaciji
  5. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH