Kontakti
Sjedište Agencije

Ulica akademika Jovana Surutke 13
78000 Banjaluka

Telefon: +387 51 430 510
Fax: +387 51 462 302


e-mail: info@hea.gov.ba  

Radno vrijeme: 8:00 - 16:00

Šef Kabineta rukovodstva

Slavica Škoro
Tel.: +387 51 430 510
Fax: +387 51 462 302

e-mail: slavica.skoro@hea.gov.ba
Direktor
Zamjenik direktora
Zamjenik direktora
Kabinet rukovodstva 
Sektor za osiguranje kvaliteta
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i opće poslove Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove:  Odsjek za finansijsko - materijalne poslove: