Aktuelno
Aktuelnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

Izgradnja kulture kvalitete i jasnih standarda za bolje visoko obrazovanje u BiH

Pristup informacijama

Vodič o postupku pristupa informacijama u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

Javne nabavke

Plan javnih nabavki

Prijava korupcije

Pritužbe i prijave protiv koruptivnog ponašanja u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

Newsletter

Sadržaji sa Web stranice u Vašem inbox-u.

Lista događaja
...
2024 European Quality Assurance Forum (EQAF)

The 2024 European Quality Assurance Forum (EQAF) will be hosted from 14 to 16 November by the University of Twente, Netherlands.

14.11.2024 - 16.11.2024

...
INQAAHE Forum 2024

Transforming Society: Social Responsibility through Quality Assurance of Tertiary Education

10.06.2024 - 12.06.2024