Jačanje kapaciteta za strukturalnu reformu visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana i omogućavanje koherentnog približavanja regije EHEA-i, kao preduvjeta za provođenje bolonjskih ciljeva.
Uži projektni ciljevi:
• Unaprijediti regionalnu suradnju u rješavanju pitanja u visokom obrazovanju kao i pitanja koherentnog približavanja regije EHEA-i (ovaj cilj treba biti znatno ispunjen u prve dvije godine Projekta) 
• Osnažiti kapacitete za razmjenu u javnoj administraciji visokoškolskih ustanova u zemljama partnerima po pitanjima vezanim za EU plan modernizacije (ovaj cilj treba biti znatno ispunjen u drugoj i trećoj godini Projekta)
• Izraditi zajedničku regionalnu mapu za strukturalnu reformu i usporediti s najboljim evropskim praksama (postepeno raditi na izradi istog tokom cijelog perioda trajanja Projekta) 
(DEV) 1. Pregled specifičnih pitanja vezanih za strukturalnu reformu u visokom obrazovanju zemalja Zapadnog Balkana i poređenje s najboljim evropskim praksama.
(DEV) 2. Jačanje kapaciteta za razmjenu univerzitetskog osoblja zemalja partnera u cilju omogućavanja interne reforme i provođenja bolonjskih ciljeva. 
(DEV) 3. Izgradnja kapaciteta osoblja u ustanovama koje su nadležne za visoko obrazovanje u zemljama partnerima po pitanjima vezanim za EU plan modernizacije
(DEV) 4. Izrada zajedničke regionalne mape za ubrzavanje strukturalne reforme u visokom obrazovanju i načina njene implementacije u kontekstu koherentnog približavanja regije EHEA-i.
(QPLN) 5. Kontrola kvaliteta
(EXP) 6. Održivost
(DISS) 7. Diseminacija
(MNGT) 8. Upravljanje projektom