Glavni cilj ovog projekta odnosi se na uvođenje metodologije vrednovanja na BiH univerzitetima kao modernog alata za upravljanje, kao i efikasnih metoda za poboljšanje kvaliteta. To je bitan korak u daljnjoj provedbi Bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini. U projekat je uključeno 8 javnih univerziteta u BiH, tri univerziteta iz EU, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta,
Agencija za akreditaciju  Republike Srpske, 4 ministarstva za obrazovanja i CEENQA.
Nakon analize sistema vrednovanja i strategija na EU univerzitetima, organizovat će se seminari za  BiH osoblje, s ciljem razumjevanja koncepta i prakse vrednovanja sistema  u visokom obrazovanju. U toku projekta će se organizovati studijske posjete EU univerzitetima kako bi se upoznalo sa praksom i iskustvima primjene sistema vrednovanja u zemljama Europske unije. Nakon analize stanja izradit će se priručnik za vrednovanje u BiH. Pilot projekt će se usredotočiti na nekoliko područja univerzitetskog  rada (upravljanje QA, reforma kurikuluma,vanjski utjecaj, ugled, konkurentnost ...).
Glavni rezultati ovog projekta su:

1. Analiza sistema vrednovanja (benchmarkinga) u EU i BiH;
2. Načela dobre usporedbe u razvoju visokog obrazovanja;
3. Jačanje kapaciteta za provedbu metodologije 
sistema vrednovanja (benchmarkinga) BiH univerziteta
4. Izgradnja kapaciteta BiH univerziteta;
5. Pilot-projekt za vrednovanje BiH univerziteta;
6. Širenje rezultata projekta;
7. Održivost rezultata projekta;
8. Kontrola i nadzor kvalitete;
9. Upravljanje projektom