Adnan Ibrahimović

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološkо-građevinski fakultet

NAUČNA OBLAST:

Tehničke nauke/Građevinarstvo

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Tuzla, 06.07.2010. godine
  • Praktična obuka - Tuzla, 09.02.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: