Adnan Velagić

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar, Fakultet humanističkih nauka

NAUČNA OBLAST:

Humanističke nauke/Historija

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Mostar, 07.07.2010. godine
  • Praktična obuka - Mostar, 16.02.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: