Aleksandar Bogdanić

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA :

 

Univerzitet u banjoj Luci, Filozofski fakultet

 

NAUČNA OBLAST:

 

Društvene nauke/Politologija

 

OBUKE:

Teorijska obuka – Banja Luka, 23.03.2017. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: