Bernadin Ibrahimpašić

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA :
 
Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet
 
NAUČNA OBLAST:
 
Prirodne nauke/Matematika
 
OBUKE:
 
Teoretsko-praktična obuka – Banja Luka, 27.05.2015.
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: