Božo Vukoja

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

Revident d.o.o. Grude

NAUČNA OBLAST:

Društvene nauke/Ekonomija

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 07.09.2010. godine
  • Praktična obuka - Mostar, 17.02.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: