Brano Markić

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet

NAUČNA OBLAST:

Društvene nauke/Ekonomija

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Mostar, 07.07.2010. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: