Danijel Pravdić

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Sveučilište u Mostaru, Medicinski fakultet

NAUČNA OBLAST:

Medicinske nauke/Medicina

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Mostar, 07.07.2010. godine
  • Praktična obuka - Mostar, 16.02.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: