Daria Ler

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA :
 
Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
 
NAUČNA OBLAST:
 
Prirodne nauke/Biologija
 
OBUKE:
 
Teoretsko-praktična obuka – Sarajevo, 09.07.2015.
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: