Dejan Bokonjić

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet

NAUČNA OBLAST:

Medicinske nauke/Medicina

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 08.07.2010. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA:

  •  Predsjednik komisije za akreditaciju Univerziteta u Banjoj Luci