Dragan Đuranović

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet

NAUČNA OBLAST:

Društvene nauke/Ekonomija

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Banja Luka, 05.07.2010. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: