Edina Vranić

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet

NAUČNA OBLAST:

Medicinske nauke/Farmacija

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 08.07.2010. godine
  • Praktična obuka - Sarajevo, 18.01.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: