Elvir Čizmić

 
VISOKOŠKOLSKA USTANOVA :
 
Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet
 
NAUČNA OBLAST:
 
Društvene nauke/ Ekonomija
 
OBUKE:
 
Teoretsko-praktična obuka – Sarajevo, 08.07.2015.
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: