Elvira Ćemalović-Dilberović

 
VISOKOŠKOLSKA USTANOVA :
 
Univerzitet“Džemal Bijedić“ Fakultet humanističkih nauka
 
NAUČNA OBLAST:
 
Humanističke nauke/Lingvistika
 
OBUKE:
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: