Gostimir Mikač

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet

NAUČNA OBLAST:

Medicinske nauke/Medicina

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Banja Luka, 05.07.2010. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: